Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông
STTTên văn bảnTải về
16Công văn số 153/TL-BTC ngày 16/08/2021 của UBND huyện Ban tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Chiêm Hóa năm 2021về THỂ LỆ Hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Chiêm Hóa năm 2021
17Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 02/08/2021 của HĐND Tỉnh Quyết định Ban hành quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
18Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 02/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
19Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 12/05/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc công bố quy trình nội bộ,liên thông trong giải quyết thủ tục chành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
20Công văn số 743/UBND-VX ngày 04/05/2021 của UBND huyện V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
21Công văn số 734/UBND-VX ngày 02/05/2021 của UBND huyện V/v thực hiện các biện pháp cấp báchphòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
22Công văn số 697-UBND/VX ngày 26/04/2021 của UBND huyện V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
23V/v triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24Về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập huyện Chiêm Hóa năm 2020
25Kết quả khảo sát giáo viên mầm non, tiểu học hạng III lên hạng II, kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2020
26Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức
27Thông báo phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”
28Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2029 huyện Chiêm Hóa
29Thông Báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang
30Tổng hợp kết quả điểm vòng 1 kỳ tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa 2019, kèm Thông báo số 93