Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1066Lịch làm việc số 2297 - CV/HU ngày 4/2020 của Huyện ủy Chiêm Hóa
1067Kế hoạch số 109/KH-MTTQ ngày 3078/2021 của Mặt trận Tổ quốc Kế hoạch Tiếp tục phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch.
1068Thông báo số 78/TB-HĐKTSH ngày 78/TB-HĐKTSH của UBND huyện Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
1069Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
1070Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
1071V/v gửi các nghị định của Chính phủ
1072Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1073Hướng dẫn phần thi trình bày đề án kỳ thi lãnh đạo quản lý
1074V/v triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉn
1075V/v tổ chức tiếp nhận hồ sơ người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình ESP
1076Thông báo số Số 06/TB - UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Chiêm Hóa về kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
1077Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch, xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023