Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1021Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Chiêm Hóa gửi UBND các xã, thị trấn; các cơ quan thành viên BCH PCTT và TKCN huyện về chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh mưa lớn gây lũ quét, lũ ống, ngập úng và sạt lở đất
1022Thông báo số 138/TB-UBND Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập...... ngày 28/9/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
1023Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
1024Kế hoạch số 148 KH-UBND ngày 29-10-2018 của UBND huyện Về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong giải quyết thủ tục hành chính.
1025Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
1026Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
1027Quyết định số 6923/QĐ - UBND ngày 26-12/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017
1028Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
1029Công điện số 02/ CĐ-UBND, ngày 23/5/2019 của UBND Tỉnh Tuyên Quang
1030Công văn số 597/UBND - NLN, ngày 23/ 5/2019 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
1031Về Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân và dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc.
1032Lịch làm việc số 2297 - CV/HU ngày 4/2020 của Huyện ủy Chiêm Hóa
1033Kế hoạch số 109/KH-MTTQ ngày 3078/2021 của Mặt trận Tổ quốc Kế hoạch Tiếp tục phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch.
1034Thông báo số 78/TB-HĐKTSH ngày 78/TB-HĐKTSH của UBND huyện Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
1035Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII