Dạy và học ở điểm trường Bản Biến

Dạy và học tại các địa bàn vùng cao thường gặp rất nhiều khó khăn. Ở Điểm trường thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn cũng không ngoại lệ. Với tấm lòng yêu ...

Tin xem nhiều