Thủ khoa trường nội trú tỉnh

VỚI số điểm môn Ngữ văn đạt 8,75, Lịch sử 9,25, Địa lý 8,75 và Toán 7,8 điểm, em Ma Quốc Chiến (trong ảnh), dân tộc Tày, lớp 12C, trường Phổ thông ...

Những điểm mới trong Luật Giáo dục 2019

Ngày 4-7, Luật Giáo dục 2019 được công bố. Với 9 Chương, 115 Điều, Luật Giáo dục năm 2019 thay thế cho Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ ...

Khẩn trương hoàn thành công tác chấm thi

Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019 vào ngày 14-7. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng trường đại học ...

Tin xem nhiều