Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III

Ngày 15-7, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp.
 

Các đại biểu dự họp.

Đại hội là dịp để tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển tỉnh, đồng thời đánh giá việc thực hiện các chính sách dân tộc và sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; là diễn đàn để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm tham gia xây dựng thôn bản. 

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang đề nghị, Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh các dự thảo kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên các tiểu ban phục vụ Đại hội. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được giao, các cơ quan, ban ngành thành viên tập trung thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch để Đại hội được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục