Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp của các cấp, các ngành và tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lan tỏa các phong trào, cuộc vận động


Đồng chí Triệu Thị Lún

MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phát động các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn nhân dân theo các nội dung trọng tâm, chủ đề như: Triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống và Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức thành viên; về phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... đến các tầng lớp nhân dân. 

Hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm lấy sức dân để chăm lo đời sống của nhân dân, MTTQ các cấp phối hợp vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, tham gia xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền để người dân hiểu vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới từ đó tự giác tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã khẳng định vai trò chủ thể để hiệp thương với các tổ chức thành viên xây dựng trên 3.000 mô hình khu dân cư tự quản. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, hằng năm luôn có trên 86% số hộ đạt chuẩn văn hóa, trên 76% thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Trong 5 năm, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 41,423 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế và làm nhà ở tại các xã trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 1.060 hộ với số tiền trên 29,491 tỷ đồng; hỗ trợ trên 3,645 tỷ đồng cho 739 hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; hỗ trợ khó khăn và thăm hỏi, tặng quà 11.872 hộ nghèo với số tiền trên 4,8 tỷ đồng; hỗ trợ 1.049 học sinh là con em hộ nghèo đi học với số tiền trên 847 triệu đồng...


Đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân
thôn Khau Làng, xã Yên Thuận (Hàm Yên).   Ảnh: D.L

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong ưu tiên phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam. Cuộc vận động đã góp phần đưa các sản phẩm hàng Việt có chất lượng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đưa các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của người dân ra thị trường.

Các sản phẩm hàng hóa của địa phương như: cam sành Hàm Yên, vịt bầu Minh Hương, miến dong Hợp Thành, bưởi Xuân Vân, rượu ngô Na Hang, mắm cá Kim Bình, bánh gai, bánh gấc Chiêm Hóa, chè đen xuất khẩu của Công ty chè Sông Lô... đã và đang từng bước chiếm lĩnh thị trường.

 - Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tham gia xây dựng 494 km kênh mương; làm 268 km đường giao thông nội đồng; đóng góp trên 383,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
 

- Quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ, giúp đỡ 14.890 hộ nghèo với số tiền trên 39 tỷ đồng.
 

- Ủy ban MTTQ tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2018. 

Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng chương trình hành động và phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên. Từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức 657 cuộc đối thoại để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại với nhân dân. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Công tác giám sát trong nhiệm kỳ qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của MTTQ và các tổ chức  chính trị - xã hội. Với 6.088 cuộc giám sát được MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở phối hợp thực hiện. Nội dung giám sát tập trung vào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến người có công với cách mạng; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp, việc dạy thêm, học thêm của các trường học; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, mua bán, sử dụng các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Thông qua giám sát đã phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ, đóng góp ý kiến trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội của chính quyền và cơ quan Nhà nước các cấp ở địa phương. 


Đồng chí Hà Thị Thu Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà
cho học sinh nghèo vượt khó xã Trung Yên (Sơn Dương).

Hoạt động tham gia góp ý và phản biện xã hội của MTTQ các cấp đã từng bước được triển khai thực hiện. Trong đó, MTTQ tỉnh đã tổ chức 8 hội nghị phản biện xã hội và tham gia góp ý trực tiếp vào 1.714 văn bản dự thảo đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chính sách, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Đảng, Nhà nước ngày càng có nhiều đổi mới. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và có những đóng góp tích cực, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, cũng như hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội. 

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát quy định về vị trí, chức năng, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tăng cường sự đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục