Lĩnh vực: Tất cả
181Thủ tục Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường huyện, đường đô thị
182Thủ tục Thoả thuận biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện, đường đô thị
183Thủ tục Cấp giấy chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa đủ điều kiện hoạt động đối với phương tiện thuỷ thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
184Thủ tục Hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú
185Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc khi đối tượng là người khuyết tật thay đổi nơi cư trú
186Thủ tục Tiếp nhận hưởng trợ cấp hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú của các đối tượng bảo trợ xã hội
187Thủ tục Đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945
188Thủ tục Cấp giấy báo tử liệt sỹ (Người hy sinh thuộc cơ quan huyện, quận, thị xã)
189Thủ tục Xác nhận hồ sơ Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ
190Thủ tục Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động
191Thủ tục Xác nhận hồ sơ Cấp đổi lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
192Thủ tục Hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ và di chuyển mộ liệt sỹ
193Thủ tục Xác nhận Giải quyết hưởng lại chế độ ưu đãi Người có công (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay đã chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ)
194Thủ tục Hỗ trợ tiền quy tập và xây dựng vỏ mộ liệt sỹ do gia đình quản lý
195Thủ tục Giải quyết trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con gia đình chính sách, con đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em bị tai nạn thương tích
196Thủ tục Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
197Tiếp công dân
198Thủ tục Xử lý đơn thư
199Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
200Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai