Chiêm Hóa duy trì 54 CLB thể thao cơ sở

Chiêm Hóa hiện có 54 câu lạc bộ thể thao với hơn 500 thành viên tham gia, đó là các CLB bóng đá (Nam, nữ), CLB bóng chuyền, (bóng chuyền hơi), cầu lông và CLB tenist. Nâng tổng số người thường xuyên tập thể thao lên 23% tổng dân số toàn huyện.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Chiêm Hóa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thông qua việc mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao tại các xã, thị trấn, cơ

Một trấn thi đấu cầu lông do khối huyện Ủy tổ chức

quan đơn vị, trường học trên địa bàn; huy động sức mạnh toàn xã hội nhằm chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân, làm cho mỗi người dân được chăm lo và hưởng thụ các hoạt động thể dục thể thao. Trước mắt, tập trung phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở; chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên có năng khiếu.

Về cơ sở vật chất, tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện thể dục thể thao từ cấp cơ sở hiện có; tạo điều kiện huy động các nguồn lực trong xã hội xây dựng thiết chế thể thao, vận động người dân và cả cộng đồng cùng tham gia tập luyện thể dục thể thao góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất.

 

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục