Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho Phòng Văn hoá, Thông tin huyện Chiêm Hoá

Chiều 9/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, Phòng Văn hoá, Thông tin huyện Chiêm Hoá đã Vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

Năm 2019, Phòng Văn hoá, Thông tin huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình và kế hoạch mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức Lễ hội Lồng Tông mồng 8 tháng giêng; ban hành Quyết định phê duyệt và Kế hoạch xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 03 của hội đồng nhân dân tỉnh; kế hoạch phát triển du lịch; kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ như: Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn Chiêm Hóa tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Chúng tôi là chiến sỹ” tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Chiêm Hóa năm 2019 với sự tahm gia của 26 xã, thị trấn, trên 500 diễn viên tham gia biểu diễn trên 120 tiết mục văn nghệ. Nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước đã tổ chức 25 chương trình văn nghệ, với sự tham gia của 380 diễn viên, biểu diễn 285 tiết mục, phục vụ trên 39 nghìn lượt xem. Chỉ đạo thư viện huyện thực hiện cấp mới 480 thẻ bạn đọc, đạt 100%KH; luân chuyển 57.000 lượt sách báo đạt 100%KH; phục vụ 19.100 lượt bạn đọc đạt 100%. Luân chuyển 720 bản sách xuống tủ sách cơ sở xã Hùng Mỹ, Tân An, Phúc Thịnh, Xuân Quang.  Mở cửa phục vụ bạn đọc tại phòng truy cập Internet được 1300 lượt. Công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động TDTT, Tại trung tâm huyện thay đổi nội dung 25 cụm cổ động đạt 167%KH; cắt dán treo 380 băng zôn, biên tập, in thâu 24 nội dung tuyên truyền đạt 160%KH, tổ chức xe loa đi tuyên truyền 220 buổi tại 5 tuyến xã và trung tâm huyện, đạt 116%KH; Thay đổi nội dung 66 áp phích treo tại trung tâm huyện; cắm 850 cờ chuối, căng 25 cờ dây và 20 cờ hội. Tại trung tâm huyện tổ chức thành công 7 giải thể thao cấp huyện.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, Phòng Văn hoá, Thông tin huyện Chiêm Hoá đã Vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua./.                                                                                                                       

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục