Hội nghị đầu bờ tổng kết mô hình giống lúa lai 3 dòng SYN 98

Vừa qua, tại xã Tân Thịnh Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức hội nghị đầu bờ tổng kết mô hình giống lúa lai 3 dòng SYN 98.

Vụ mùa năm 2019, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với công ty TNHH Syngenta Việt Nam triển khai thực hiện mô hình lúa lúa lai 3 dòng SYN 98 với diện tích trên 3.000m của 2 hộ dân ở thôn Nà Nghè xã Tân Thịnh.  Đây là vụ thứ 3 giống lúa lai 3 dòng SYN 98 được đưa vào thực hiện mô hình tại các xã trên địa bàn huyện. Giống lúa lai 3 dòng Syn98 do Công ty TNHH Sygenta Việt Nam nghiên cứu và chon lọc, và được trồng trên địa bàn huyện từ vụ mùa năm 2018. Qua 3 vụ trồng thử nghiệp, giống lúa lai 3 dòng SYN 98 cho thấy những ưu điểm vượt trội, như: cây sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, tập trung, bộ lá đòng to, góc lá hẹp, cao cây, bông dài, nhiều hạt.

Các đại biểu được giới thiệu về giống lúa lai 3 dòng SYN98.

Giống lúa Syn98 có số nhánh đẻ tối đa/khóm là 6,2 dảnh/khóm cao hơn đối chứng, số dảnh hữu hiệu đại 4,5 dảnh/khóm; giống lúa Syn98 có thời gian sinh trưởng từ 100- 130 ngày tùy theo phương thức gieo cấy. Qua quá trình theo dõi mô hình cho thấy, khả năng chống ngã đổ, chống chịu sâu bệnh của lúa tốt, khả năng thích ứng rộng. Qua đánh giá mô hình trình diễn thì giống lúa lai 3 dòng SYN 98 có thời gian sinh trưởng đối với vụ mùa là 100 ngày rất phù hợp trong việc rút ngắn thời gian để thực hiện gieo trồng cây vụ đông , thời gian trỗ tập trung có thể tránh được những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Bên cạnh đó, giống lúa Syn98 là giống lúa ưu thế về năng suất, với năng xuất tối đa có thể đạt 90 tạ/ha. Với kết những ưu điểm vượt trội về năng xuất và khả năng chống chịu sâu bệnh hại sau 3 vụ trồng thử nghiệm thực tế tại các xã trên địa bàn huyện, giống lúa lai 3 dòng SYN 98 có thể đưa vào cơ cấu giống, đầu tư thâm canh trong cả 2 vụ xuân và vụ mùa  để góp phần tăng xuất, hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích cho người nông dân trên địa bàn. 

Được biết trong vụ mùa 2019 này, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai thực hiện nhiều mô hình giống lúa, ngô mới đưa vào trồng thử nghiệm để qua đó lựa chọn, tìm tòi những giống mới có ưu điểm, năng xuất cao nhất để đưa vào sử dụng rộng rãi trên địa bàn góp phần nâng cao năng xuất, sản lượng trên cùng đơn vị diện tích. Theo đó, trong vụ mùa này, Trung tâm đã đưa 5 mô hình giống lúa mới, 3 mô hình giống ngô mới tại các địa phương. 

Trong thời gian tới, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các Công ty cung cấp giống cây trồng, thực hiện thêm nhiều mô hình giống lúa mới có năng xuất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt để  tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn nông dân các địa phương trong  huyện mở rộng diện tích góp phần nâng cao năng xuất, sản lượng, đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương./.

 

Hồng Nhung, Huy Dương

Tin cùng chuyên mục