Hiệu quả của các Tổ hợp tác ở Hùng Mỹ

Nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, nắm bắt nhu cầu thị trường, những năm trở lại đây nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã ở huyện Chiêm Hóa đã có bước phát triển vượt bậc về cả số lượng và chất lượng. Khu vực kinh tế tập thể đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ghi nhận tại các Tổ hợp tác ở xã Hùng Mỹ.

Đa dạng các sản phẩm mây tre đan từ tổ hợp tác xã Hùng Mỹ.

Tổ hợp tác Mây tre đan xã Hùng Mỹ có 9 thành viên là hội viên phụ nữ. Hiện nay tổ hợp tác đã cho ra thị trường các sản phẩm như: nón lá tày, quạt, túi sách... Mỗi sản phẩm có giá bán từ  30.000 - 200.000 đồng/chiếc tùy vào từng loại mẫu mã, kích thước. Mặc dù là nghề phụ nhưng đã đem lại cho gia đình khoản thu nhập đáng kể, tận dụng được thời gian lúc nông nhàn, cải thiện đời sống kinh tế cho gia đình, đây cũng là một hướng phát triển kinh tế mới có triển vọng cho nhiều lao động tại địa phương. Nguồn nguyên liệu phục vụ cho mây tre đan của xã Hùng Mỹ tương đối dồi dào, nguyên liệu chủ yếu là tre, nứa, mây, giang, guột... sẵn có ở địa phương. Làm ra các sản phẩm mây,  tre đan ngoài sự khéo léo còn đòi hỏi sự cần mẫn, tỉ mỉ, sáng tạo để tạo được nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tổ hợp tác chăn nuôi cá lồng xã Hùng Mỹ.

Tận dụng mặt nước sẵn có, những năm gần đây người dân đã đầu tư phát triển chăn nuôi thủy sản trên hồ. Tuy nhiên việc phát triển chăn nuôi vẫn chỉ manh mún nhỏ lẻ, người chăn nuôi chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên hiệu quả mang lại chưa cao. Nhằm nâng cao giá trị của vật nuôi cũng như phát triển sản xuất chăn nuôi cá theo hướng hàng hóa  tập trung, liên doanh liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người dân, xã Hùng Mỹ đã thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi Cá Lồng.

Hoạt động của các tổ hợp tác trên địa bàn xã Hùng Mỹ đang góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Trong thời gian tiếp theo xã tiếp tục nhân rộng những tổ hợp tác điển hình, bảo đảm phát huy tinh thần đoàn kết, tạo ra sản phẩm có chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân, tạo nguồn lực phát triển kinh tế địa phương, tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

                                

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục