Chiêm Hóa thu hoạch, đánh giá chất lượng đề tài phục tráng, phát triển giống lạc L14

Vừa qua, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông Hà Nội thực hiện thu hoạch và đánh giá chất lượng đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa”.

Thu hoạch diện tích lạc của hộ ông Quan Văn Trường, thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn.

Trên diện tích 2.000 mđất trồng lạc của hộ gia đình ông Quan Văn Trường, thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cùng với Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông Hà Nội đã tiến hành thu hoạch 2.000 cây lạc đã được đánh dấu, lựa chọn cá thể khả năng phục tráng giống Lạc L14. Trong quá trình triển khai mô hình cho đến thu hoạch, các đơn vị tham gia đề tài đã tập trung đánh giá về quá trình phát triển của cây lạc theo từng giai đoạn, từ giai đoạn gieo trồng đến ra hoa rộ, tình trạng phân cành, chiều dài, chiều rộng, màu sắc lá; quy luật phân bố hoa, eo quả, độ nhẵn bề mặt vỏ quả, màu vỏ hạt chín, tỷ lệ nhân quả.. Theo đánh giá chung thì sau 05 tháng triển khai đề tài, mô hình thí điểm về phục tráng giống Lạc L14 tại xã Phúc Sơn đã cho hiệu quả bước đầu và được đánh giá cao. Với thời gian thực hiện đề tài trong 02 năm, việc phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 sẽ được các đơn vị tham gia đề tài thí điểm trồng tiếp trong các vụ sản xuất tiếp theo để khẳng định chất lượng giống lạc L14.

Đề tài về “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 tại huyện Chiêm Hóa được thực hiện thành công sẽ giúp ngành nông nghiệp huyện Chiêm Hóa và người nông dân có được chất lượng giống cây trồng tốt nhất, từ đó nhân rộng mô hình ra toàn huyện, góp phần đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa với quy mô ngày càng lớn, nâng cao thu nhập cho người dân./.

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục