Bế mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Như tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 6/7, kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX đã được khai mạc tại Hội trường nhà làm việc HĐND và UBND huyện. Đồng chí Ma Phúc Hà, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã đến dự, phát biểu biểu tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo của UBND huyện: về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. Kỳ hop nghe các báo cáo thẩm tra các Ban kinh tế- xã hội, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã nghe thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng hợp chung ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX..

Đại biểu HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng đã tự nghiên cứu các báo cáo của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX và các ý kiến chất vấn, ý kiến, kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong và một số báo cáo quan trọng khác…

Cũng tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Nghị quyết số 200 ngày 06/07/2020 của Huyện ủy Chiêm Hóa về công tác cán bộ và kết quả bầu cử tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX ngày 06/07/2020 về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND huyện Chiêm Hóa phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Quan Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng đồng chí Quan Văn Tân được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX lần này, nhiều ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của cơ quan, ban ngành trước những vấn đề mà đại biểu HĐND và các bậc cử tri quan tâm. Nhìn chung Trưởng, Phó các đơn vị đã nắm bắt yêu cầu, bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách, trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi và đưa ra giải pháp, hướng khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian tới.

Tiếp đó, UBND huyện đã thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội về quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019.

Để tiếp tục làm rõ những ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng chính quyền năm 2020, đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nội dung quan trọng nhất đó nhiệm vụ đặt ra  trong những tháng cuối năm 2020 là hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2015-2020) và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị mình, những chỉ tiêu nào chưa đạt yêu cầu thì tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đáp ứng với sự kỳ vọng của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện; sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan chuyên môn đã góp phần hoàn thành chương trình kỳ họp. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng chính quyền năm 2020; các vị đại biểu HĐND huyện cần sớm có kế hoạch tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện; đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện tiếp tục đồng hành, đồng thuận cùng với các cấp, các ngành trong huyện phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục