Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Ngày 7/7, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai công tác tổ chức cán bộ và sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá và 13 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên của huyện. Đối với kết quả thực hiện 2 khâu đật phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng giai đoạn 2018-2020 gắn với củng cố hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện đến nay đã có 5 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, 01 sản phẩm không đăng ký địa danh là cá kho Mạnh Mẽ xã Hòa Phú. Tổng số HTX trên địa bàn huyện là 43HTX; Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp được 57 cán bộ của 22 xã, thị trấn và 13 cơ quan, đơn vị cấp huyện. Đã thực hiện hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, 2016-2021, 2021-2026.

Đại biểu dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện.

 Về kết quả thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm: Đến nay duy trì diện tích nuôi thả, khai thác cá 1.208,5 ha; sản lượng thủy sản ước đạt 1.077 tấn đạt 50,9 % kế hoạch. Các chỉ tiêu chủ yếu thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn đạt kế hoạch theo lộ trình đề ra. Toàn huyện trồng rừng được 1.684,4 ha đạt 85,5%KH; Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Tân Thịnh, xã Xuân Quang đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 07 xã;  Đến nay, toàn huyện đạt 350 tiêu chí, bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; Đến hết ngày 31/3/2020,100% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022. Hiện nay Tiểu ban Văn kiện Đại hội đang tiếp thu các ý kiến tham gia, bổ sung, chỉnh sửa để trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo kế hoạch xây dựng văn kiện đã ban hành.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/HU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo quản lý đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ; quản lý và bảo vệ rừng; công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quán triệt Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Quán triệt Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và các văn bản của TW.

 Hội nghị tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị chủ chốt toàn huyện, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới đó là:Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc NQ số 30 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện 2 khâu đột phá và 13 nhiệm vụ trọng tâm; các Chi, Đảng bộ sớm ban hành quy chế làm việc của BCH Đảng ủy; xây dựng Quy chế thực hiện nghị quyết, xây dựng chương trình hành động toàn khóa của BCH và của ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, tuyên truyền, quán triệt NQ đến toàn thể cán bộ Đảng viên; BTC Huyện ủy chủ trì, phối hợp kiện toàn các chức danh sau Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Các tiểu ban và các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025…./.

Hồng Nhung - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục