UBND huyện Chiêm Hoá họp thường kỳ tháng 7/2020

Ngày 8 tháng 7, UBND huyện Chiêm Hoá đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, báo cáo kết quả tình hình thực hiện các kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2020.

Trong tháng 6 năm 2020 tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định. Về nông nghiệp: tính đến ngày 06/7/2020: Diện tích lúa đã cấy đạt 99,5% KH;  trồng 1.684,4 ha rừng đạt 85,5%KH; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, xử lý hành chính 24 vụ vi phạm. Tập trung làm tốt công tác  phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết chăn nuôi trâu, bò thịt tập trung an toàn sinh học. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát tại 3 xã: Tân Mỹ, Ngọc Hội, Tân An, đã tiêu hủy 56 con/7 hộ, tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy 1.422 kg.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đến nay, toàn huyện đạt 350 tiêu chí, bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Chỉ đạo, đôn đốc các xã còn lại triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới đã đăng ký thực hiện trong năm 2020 đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã Có 05 sản phẩm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt văn bản đồng ý sử dụng địa danh để đăng ký nhãn hiệu sản phẩm , có 01 sản phẩm không đăng ký địa danh là Cá kho Mạnh Mẽ, xã Hòa Phú. Hiện nay hồ sơ 06 sản phẩm đã trình Cục Sở hữu trí tuệ để cấp nhãn hiệu sản phẩm. Đã hoàn thiện Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế nhãn hiệu sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, in tem, giấy chứng nhận cho 06 sản phẩm trong tháng 6 năm 2020. Thu ngân sách đạt trên 29.200 triệu đồng đạt 54,6% dự toán. Chi ngân sách 359.778,6 triệu đồng. Các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ...

Lĩnh vực văn hóa – xã hội: ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2020.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; t công tác tuyên truyền về tháng hành động vì trẻ em; tháng phòng, chống ma túy; ngày môi trường thế giới; ngày gia đình Việt Nam... Công tác Quốc phòng, An ninh luôn được giữ vững. 

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung để khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong triển khai các chỉ tiêu còn chậm tiến độ, như: Việc triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm đặc trưng” giai đoạn 2018 - 2020; Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn một số xã; công tác kiểm soát giết mổ chưa thật chặt chẽ …

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Về số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát lại các kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020, báo cáo đề xuất giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện; Bám sát các văn bản chỉ đạo của BTV huyện ủy; UBND huyện; các ngành cấp trên để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tiếp tục theo dõi chặt chẽ bệnh dịch tả lợn Châu phi; theo dõi chủ động phòng chống thiên tai; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thực hiện tốt Nghị quyết số 49 của BTV Huyện ủy; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra quản lý tài nguyên môi trường; Tập trung triển khai kế hoạch chuẩn bị sửa chữa trường lớp học chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2020 - 2021; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án Đèo gà; chuẩn bị cho kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7...

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục