Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

Ngày 02/12 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm qua, huyện Chiêm Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn vị đã chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch và các văn bản của trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, duy trì chế độ trực theo quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện trong dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của địa phương và đất nước. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện quyết tâm A, kế hoạch A2, A3, A4; kế hoạch phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cứu sập; kế hoạch phòng, chống cháy rừng; kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.... Chỉ đạo huấn luyện các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% các đơn vị đạt yêu cầu, trong đó có trên 85,6% khá, giỏi; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2022. Tổ chức giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, quân số tham gia đạt 98,6%, kết quả đạt khá.

Năm 2023, huyện Chiêm Hóa tiếp tục tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tiếp tục củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội,… tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng năm 2022.

Nhân dịp này, Bộ CHQS sự tỉnh, UBND huyện, Ban CHQS huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022./.

Hải Hà - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục