Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 05/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, ngành. Hội nghị được kết nối với 11.632 điểm cầu trong toàn quốc.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Chiêm Hóa.

Dự tại điểm cầu Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn; các đồng chí cấp phó  Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; cấp trưởng, phó của các cơ quan, đơn vị, báo cáo viên cấp huyện, giảng viên trung tâm chính trị huyện, bí thư, phó bí thư các các chi, đảng bộ cơ sở các cơ quan cấp huyện.

Theo kế hoạch, Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/12 với 4 chuyên đề: Tiếp tục và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nghị quyết, kết luận quan trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu.

Sáng nay, ngày 05/12 các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực; thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Nghị quyết cũng đề ra 10 nhiệm vụ và nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.

Buổi chiều 05/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Hoài Thu - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục