Hoà Phú đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 30/3/2018, UBND huyện Chiêm Hoá phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoà Phú đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Hoà Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia Thác Lụa.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo chương trình NTM của tỉnh, Văn phòng điều phối NTM tỉnh.

Về phía huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy;  Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Việt Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các cá nhân tiêu biẻu, các hộ gia đình thôn Thác Ca xã Hoà Phú.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự Lễ công bố xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở Hoà Phú đã thực sự có nhiều khởi sắc. Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành của tỉnh, của huyện; việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Ban chỉ đạo xã triển khai nghiêm túc, công tác tổ chức, điều hành xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng quy định theo đề án đã xây dựng. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã, Ban phát triển thôn thường xuyên được củng cố kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên, qua đó đã nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tốt các nguồn lực, nhân dân  tích cực tham gia thực hiện.

Đồng chí  Ma Trọng Văn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hòa Phú

báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM của xã.

Là một trong những xã có điều kiện kinh tế ở mức trung bình, trình độ dân trí tương đối đồng đều nên khi có chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Hoà Phú đã có nhiều giải pháp để tổ chức thực  hiện. Từ năm 2011 đến 2017, được nhà nước hỗ trợ hơn 104,399 tỷ đồng để xây dựng NTM, xã đã triển khai vận động nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa, tiểu thủ công nghiệp, duy trì các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa. Trong đó xã đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể về sản xuất nâng cao thu nhập như hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất, dự án sản xuất; mở rộng diện tích mía theo quy hoạch, phát triển thương mai dịch vụ, lao động xuất khẩu, khu công nghiệp... Xã đã phát huy được vai trò của các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp trong vấn đề liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp đầu tư thu mua, bao tiêu sản phẩm nông sản cho người dân. Vận động nhân dân phát triển trồng cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi thủy sản. Tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể tiếp cận các nguồn vốn của Nhà nước, khuyến khích các hộ tập trung phát triển mô hình sản xuất trong nông nghiệp theo hướng trang trại và gia trại. Đến nay tổng sản lượng lương thực đạt 3.857 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 618 kg/người/năm; đàn gia súc gia cầm tiếp tục được duy trì và phát triển. Một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển, như: chế biến nông lâm sản; sản xuất gạch, gia công cơ khí; khai thác vật liệu; bún bánh các loại, tạo việc làm cho hàng trăm lao động ngay tại địa phương gắn với chương trình giảm nghèo bền vững. Kinh tế xã hội của xã Hoà Phú tiếp tục có sự phát triển một cách đa dạng, phong phú, tạo nên sắc thái, diện mạo riêng của xã Hòa Phú trong công cuộc xây dựng NTM.  Năm 2011, thu nhập bình quân của xã nđạt 10,32 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2017  đạt 27,12 triệu đồng/người/năm  tăng  16,8 triệu đồng so với trước khi chưa triển khai chương trình xây dựng NTM;  tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm xuống còn 3,69%.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hòa Phú đạt chuẩn NTM năm 2017 và trao bằng xếp hạng  di tích cấp Quốc gia Thác Lụa và phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì và giữ vững tiêu chí nông thôn mới đảm bảo đạt chuẩn bền vững, xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện, đặc biệt là chú trọng các tiêu chí kinh tế, tổ chức sản xuất, văn hóa xã hội, môi trường, hệ thống an ninh chính trị. Quẩn lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng. Tập trung phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao cây trồng, vật nuôi tạo ra chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ gắn với phát triển ngành nghề nông thôn để tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, tuyên truyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với quy hoạch phát triển sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động " Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới" cùng với đó xã cần có biện pháp để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa....

Tại buổi lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp Quốc gia Thác Lụa, UBND huyện Chiêm Hoá đã tặng giấy khen cho 08 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã Hoà Phú năm 2017; có 04 tập thể, 23 cá nhân được nhận giấy khen của UBND xã  Hoà Phúđã có thành tích trong thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2017./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định công nhận xã Hòa Phú đạt chuẩn NTM và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp Quốc gia Thác Lụa​

 

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục