Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 17/01, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Ma Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện dự và chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện có 17 chi bộ cơ sở trực thuộc. Đảng bộ có 171 đảng viên. Trong năm qua, Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, cán bộ, đảng viên, các chi bộ thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của đảng ủy, quy chế làm việc của chi bộ. Đảng ủy, các chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của HĐND huyện; tham mưu cho UBND huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đề ra giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, kiepj thời xử lý, giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện năm 2019. Công tác xây dựng Đảng của đảng bộ được triển khai thực hiện toàn diện, cơ bàn hoàn thành các nhiệm vụ được Nghị quyết của Đảng ủy đề ra trong năm 2019; thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019. 17/17 chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo của chi bộ; 100% đảng viên đăng ký nội dung làm theo năm 2019 của cá nhân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đảng bộ. Trong năm, Đảng bộ có 5 đồng chí được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 01 đảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị, kết nạp được 7 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng ủy thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, đảng bộ cơ sở năm 2019. Có 04 chi bộ xếp loại xuất sắc, 13 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị khen thưởng các chi bộ đạt thành tích.

 Hội nghị đã giành thời gian tổ chức thảo luận, đề ra những giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như công tác tổ chức Đại hội điểm chi bộ, tiến tới ĐH Đảng bộ huyện các cấp, công tác phát triển đảng viên, nội dung đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân, chú trọng thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp các ngành phát động...Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện đã trao giấy khen cho 04 Chi bộ xếp loại xuất sắc, 13 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ./.                                               

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục