Tân Thịnh tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Ngày 16/01, Đảng ủy xã Tân Thịnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo Hội Nông dân huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

  Đảng bộ xã Tân Thịnh có 285 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ thôn. Trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động, tích cực đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; các Chi bộ Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã để lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2019. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tổng sản lượng lương thực đạt trên 3.180 tấn, đạt 102 % kế hoạch năm, gieo trồng trên 230 ngô 198 ha, đạt 118% kế hoạch; thu nhập bình quân trên 33,6 triệu đồng/người/năm; Đảng ủy ban hành Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình khắc phục khó khăn vướng mắc thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; kết quả lấy phiếu sự hài lòng của nhân dân về nông thôn mới đạt kết quả cao. Văn hóa, thông tin, tuyên truyền đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự nghiệp giáo dục, y tế, chính sách an ninh xã hội đạt kết quả tốt: các trường đã duy trì tốt sỹ số học sinh ở cả 3 cấp học; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ 37%, các trường duy trì sỹ số học sinh ở các cấp học đạt 100%; gia đình đạt văn hóa 889 hộ, bằng đạt 98%;  10/10 thôn đạt văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; giải quyết việc làm cho  673 người, đạt 487% kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 6%; tình hình an ninh chính trị ổn định; công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã được những kết quả quan trọng; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực so với năm trước.

Hội nghị khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng năm 2019. 

Năm 2020, Đảng bộ xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người  36 tr.đ/người/năm; diện tích lúa cả năm 381 ha, năng xuất 60,2 tạ/ha, sản lượng: 2.293 tấn; tập trung chỉ đạo việc sản xuất, tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; duy trì, giữ vững và phát triển tốt Chương trình xây dựng Nông thôn mới 19/19 tiêu chí đã đạt; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; huy động 38 % trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ; 100% số trẻ từ 3 – 5 tuổi đi mẫu giáo; Duy trì kết quả phổ cập Mầm non; duy trì, giữ vững tiêu chí các trường đạt chuẩn Quốc gia;  96 % hộ gia đình và 90% thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá; giải quyết việc làm cho  lao động 131; tỷ lệ giảm hộ nghèo đến cuối năm còn 5,5 %; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã đạt được trong năm 2019. Trong đó, tiêu chi sthu nhập của xã đã vượt kế hoạch; các chỉ tiêu cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra; công tác xây dựng nông thôn mới tuy có xuất phát điểm thấp nhưng có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân nên có bước phát triển, hình ảnh nông thôn mới Tân Thịnh có bước chuyển biến rõ nét. Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Trần Văn Tuyên yêu cầu: Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên; chú trọng công tác chỉ đạo Đại hội các chi bộ dưới cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục