Lĩnh vực: Tất cả
121Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ điều dưỡng
122Thủ tục Xác nhận hồ sơ chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
123Thủ tục Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa hưởng chế độ chính sách
124Thủ tục Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xong phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng, tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K
125Thủ tục Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xong phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng, tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã về gia đình
126Thủ tục xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xong phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng, tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã về gia đình và đang công tác
127Thủ tục xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền bắc, du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình
128Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
129Thủ tục Giải quyết trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng
130Thủ tục Giải quyết trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con gia đình chính sách, con đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em bị tai nạn thương tích
131Thủ tục Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
132Thủ tục Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em
133Thủ tục Tiếp công dân
134Thủ tục Xử lý đơn thư
135Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
136Thủ tục Giải quyết tố cáo
137Thủ tục Thành lập Tổ hợp tác
138Thủ tục Thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tác
139Thủ tục Chấm dứt Tổ hợp tác
140Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu