Lĩnh vực: Người có công
1Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
2Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân để giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
3Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
4Thủ tục Giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị chất độc hoá học
5Thủ tục Xác nhận hồ sơ Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí
6Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ
7Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ và di chuyển mộ liệt sỹ
8Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân để hưởng chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng
9Thủ tục Cấp tiền hỗ trợ làm nhà mới cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của UBND
10Thủ tục Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của UBND
11Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật bẩm sinh
12Thủ tục Xác nhận Bản khai của thân nhân để giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
13Thủ tục Xác nhận Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
14Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng
15Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ điều dưỡng
16Thủ tục Xác nhận hồ sơ chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
17Thủ tục Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa hưởng chế độ chính sách
18Thủ tục Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xong phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng, tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K
19Thủ tục Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xong phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng, tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã về gia đình
20Thủ tục xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xong phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng, tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã về gia đình và đang công tác