Xã Ngọc Hội hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày 19/11/2020, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Chiêm Hóa phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Ngọc Hội đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Buổi khám tuyển đã diễn ra theo đúng yêu cầu khám tuyển, từ đó thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, xã Ngọc Hội tổ chức khám tuyển cho 33 công dân. Để hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã xây dựng kế hoạch tuyển quân cụ thể, tuyển chọn những thanh niên có trình độ học vấn, sức khoẻ, phẩm chất chính trị, lý lịch rõ ràng. Việc lựa chọn nguồn tuyển quân đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã giao cho các tổ chức Đoàn thể phối hợp thôn bản và gia đình...đảm bảo theo đúng quy định.

Xã Ngọc Hội tổ chức khám tuyển cho công dân trên địa bàn xã.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân, ngay trước khi vào sơ tuyển, khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ngọc Hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống quê hương nhằm giáo dục lòng yêu nước cho thanh niên; nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm trong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Ngoài việc đẩy mạnh tham gia vận động, tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, các tổ chức Hội, Đoàn thể còn giữ vai trò chủ chốt trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của thanh niên nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên yên tâm, sẵn sàng đến khám tuyển theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên trong độ tuổi có giấy gọi đều có mặt từ sớm khám tuyến. Kết quả, xã có 13 công dân có sức khỏe tốt, đủ tiêu chuẩn theo quy định để viết hồ sơ tham gia nhập ngũ năm 2021.

Qua khám tuyển có 13 công dân đủ tiêu chuẩn viết hồ sơ tham gia nhập ngũ.

Trong thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ngọc Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ban CHQS huyện Chiêm Hóa tiến hành việc xác minh lý lịch, hoàn thiện hồ sơ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên công dân và các gia đình có con em đủ điều kiện nhập ngũ thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự./.

Huy Dương - Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục