Chiêm Hóa quan tâm đời sống đồng bào Mông

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã quan tâm thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án, chính sách ...

Tin xem nhiều

Mô hình hay về phong trào chống rác thải nhựa trong trường học

Những năm trở lại đây, cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện có nhiều hoạt động chung tay xử lý rác thải nhựa, nhiều trường học cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng nhiều ...

Người dân huyện vùng cao Chiêm Hóa hướng về miền Trung

Những ngày qua, cùng với cả nước, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều tổ chức, cá nhân ở huyện vùng cao Chiêm Hóa đã chung tay đóng góp tiền bạc, vật chất và không quản ngại khó khăn để đưa hàng cứu trợ ủng hộ ...