Tổ công tác triển khai Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử kiểm tra Đề án số 06 tại xã Hùng Mỹ

Chiều 08/6, tổ công tác của huyện Chiêm Hoá triển khai Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06) đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn xã Hùng Mỹ.
 
Lãnh đạo xã Hùng Mỹ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn.     
 
      Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của huyện, UBND xã Hùng Mỹ đã thành lập tổ công tác đề án 06, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân liên quan, đề xuất những sáng kiến, giải pháp, cách làm mới để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Đề án 06 đúng nội dung, tiến độ, chất lượng. Trong 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, hiện nay, xã Hùng Mỹ đang triển khai thực hiện 07 dịch vụ công trực tuyến: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú; đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn. Tổng số hồ sơ được nộp trên dịch vụ công trong 06 tháng đầu năm 2022 là 126, bao gồm lĩnh vực hộ tịch và văn hoá xã hội.
      Kết luận buổi làm việc, Thượng tá Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Đề án 06 của xã Hùng Mỹ. Đồng chí yêu cầu tổ công tác của xã tiếp tục thực hiện Đề án theo lộ trình, họp quán triệt cho các thành viên tổ công tác xác định nhiệm vụ của mình; cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc chuyển đổi số; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công, các thủ tục hành chính trên môi trường mạng…

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục