Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Sáng 17/6, Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hoá phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện dư và chỉ đạo tại hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị  tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022        
         Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Viễn thông Tuyên Quang; lãnh đạo Huyện đoàn; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; phụ trách và các thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại huyện Chiêm Hoá; đại diện Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực liên quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Cán bộ, nhân viên bưu điện thực hiện nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.
        Tại Hội nghị các đại biểu đã được trao đổi tổng quan về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn nghiệp vụ các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính: Sử dụng Hệ thống Một cửa liên thông; sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; quy trình nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; chứng thực điện tử; thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
         Thông qua chương trình tập huấn sẽ giúp cho các cán bộ, công chức nắm vững các quy định, bước triển khai, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực, qua đó giúp năng cao năng lực nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước./. 

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục