Hội LHPN xã Kim Bình gắn biển công nhận nhà hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn “5 không 3 sạch”

Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Bình đã tổ chức gắn biển công nhận nhà hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn “5 không 3 sạch” kiểu mẫu cho 10 hộ tại thôn Bó Củng. Quan đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong hội viên phụ nữ và người dân địa phương, đẩy mạnh nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Hộ gia đình được gắn biển đạt tiêu chuẩn "5 không, 3 sạch" tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình.

Hội LHPN xã Kim Bình công nhận gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “5 không 3 sạch” kiểu mẫu đáp ứng các yêu cầu: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình;  không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và “3 sạch”: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Trong quá trình triển khai Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch tiến hành rà soát, đánh giá đến từng hộ gia đình hội viên đảm bảo đạt các tiêu chí yêu cầu. Công nhận hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn  “5 không, 3 sạch” kiểu mẫu đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên phụ nữ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần cùng với địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần chung tay thực hiện nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục