Chiêm Hóa triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua

Sáng 22/5 huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua. Tham dự hội nghị có các đại biểu là đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, lãnh đaọ các xã, thị trấn, các trường THPT trên địa bàn huyện.

Các Đại biểu dự Hội nghị.

          Tại Hội nghị, các báo cáo viên của huyện đã triển khai các nội dung cơ bản của Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua gồm: Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Báo cáo viên pháp luật của huyện triển khai các nội dung của Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua.

          Thông qua hội nghị, giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện nắm rõ những vấn đề của cơ bản của các luật mới ban hành để tổ chức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình góp phần đưa các luật sớm đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục