Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững năm 2019

Ngày 28/3, Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa đã phối hợp với UBND xã Hùng Mỹ tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững năm 2019.

Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững năm 2019, đã triển khai, làm rõ những nội dung cơ bản của Luật lâm nghiệp năm 2017; các quy định trong việc sở hữu rừng, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp; các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; làm rõ những nội dung cơ bản của nghị định 156/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều luật lâm nghiệp, như: tiêu chí rừng tự nhiên, tiêu chí rừng phòng hộ; quy định hưởng lợi từ việc khai thác lâm sản trong rừng phong hộ; trình tự, thủ tục đóng, mở cửa rừng tự nhiên…

Hội nghị tổ chức ký cam kết Quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019. 

Các đại biểu đi thăm quan mô hình trông cây dược liệu tại xã Hùng Mỹ.

Tại hội nghị đã tổ chức cho các thôn bản ký cam kết Quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019. Kết thúc Hội nghị các đại biểu đi thăm quan mô hình trông cây dược liệu khôi nhung dưới tán rừng, mô hình được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Hùng Mỹ từ năm 2018 hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

Hồng Nhung, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục