Hiệu quả dự án TNSP ở Chiêm Hóa

Sau 3 năm triển khai thực hiện tại huyện vùng cao Chiêm Hóa dự án Hỗ trợ nông nghiệp nông dân và nông thôn bước đầu đã thành công trong việc tạo mối ...

Chiêm Hóa phát triển thủy sản

Trong những năm gần đây, huyện Chiêm Hóa đã có nhiều chính sách đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản nhằm khai thác, sử dụng tốt tiềm năng, mặt ...

Tin xem nhiều

Chiêm Hóa tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông

Vụ đông năm 2019, toàn huyện gieo trồng trên 4.400ha cây màu vụ đông. Ngay sau khi hoàn thành gieo trồng, nhân dân tại các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng với quyết tâm sản ...