Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học, cán bộ giáo viên thi đỗ và hoàn thành chương trình Thạc sỹ năm 2018

Ngày 31/1, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao huyện, Hội Khuyến học huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học; thi đỗ Thạc sỹ và hoàn thành chương trình Thạc sỹ năm 2018. Dự với buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế An, Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành huyện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội khuyến học huyện, Hội khuyến học xã, Hội Cựu giáo chức, Công đoàn ngành giáo dục cùng 501 em học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp Quốc gia năm học 2017 – 2018, cán bộ, công chức, viên chức thi đỗ và hoàn thành chương trình Thạc sỹ.

Các đại biểu dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học, cán bộ  giáo viên thi đỗ và hoàn thành chương trình Thạc sỹ năm 2018.

Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công tác ngành giáo dục – đào tạo, huyện Chiêm Hóa đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển. Kết quả năm học 2017 – 2018 trong huyện đạt được nhiều tiến bộ, hiệu quả trong công tác quản lý, dạy và học. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng, chất lượng học sinh giỏi có chuyển biến. Những kết quả đó đã được thể hiện bằng thành tích của các em học sinh ở các bậc học và kết quả đạt được trong quá trình tham gia các kỳ thi do các cấp tổ chức.

Quán triệt quan điểm của Đảng “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập” là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta, là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng đất nước, Hội Khuyến học huyện Chiêm Hóa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện, góp phần tích cực vào phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo của huyện. Công tác khuyến học ở huyện Chiêm Hóa những năm qua đã đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, được các cấp, các ngành, các đoàn thể tích cực hưởng ứng và phối hợp thực hiện. Hoạt động khuyến học đã có tác dụng to lớn trong việc gắn kết giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội, khơi dậy truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Một số hình ảnh tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học, cán bộ  giáo viên thi đỗ và hoàn thành chương trình Thạc sỹ năm 2018.

Tại buổi lễ tuyên dương đã có 501 em học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2017 – 2018; học sinh thi đỗ đại học, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp Quốc gia và cán bộ thi đỗ và hoàn thành chương trình Thạc sỹ năm 2018.

Văn Linh – Huy Dương

Tin cùng chuyên mục