Xuân Quang nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) đã đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Để thực hiện mục tiêu quan trọng đó, Đảng bộ xã xác định cần tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng gắn với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của mỗi chi bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) Phùng Tuấn Cửu (bên trái)
kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông tại thôn Nà Nẻm.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phùng Tuấn Cửu cho biết: Đảng bộ có 256 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên làm cơ sở đề ra các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở địa phương.

Trong đó, triển khai Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao và khuôn viên, đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2020 hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 76%, tỷ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông trên 35%, trên 75% số thôn có nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên đạt tiêu chuẩn.

Thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025, xã phấn đấu đến năm 2020 tập  trung phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với diện tích lúa trên 390 ha, sản lượng đạt trên 2.873 tấn; đẩy mạnh chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm, thực hiện trồng rừng đạt trên 300 ha.

Để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Đảng ủy xác định yếu tố quan trọng là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó xã chú trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để đảm bảo các buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra nghiêm túc, không mang tính hình thức, Đảng ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ, trực tiếp dự sinh hoạt cùng các chi bộ để nắm bắt tình hình ngay từ dưới thôn bản.

Hàng tuần vào buổi chiều thứ 6, lãnh đạo Đảng ủy tổ chức giao ban để nghe các đồng chí cấp ủy viên phụ trách chi bộ thông báo tình hình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tuần sau. Nhờ đó, nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh dưới cơ sở được Đảng bộ xã giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Ngoài ra, đối với các chi bộ còn hạn chế về năng lực, sức lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy trực tiếp tham gia phụ trách để tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở và có những chỉ đạo kịp thời cho chi bộ tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể như chi bộ thôn Ngoan B, chi bộ thôn Nà Nhàu, nhiều năm liền các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao không hoàn thành, năng lực lãnh đạo và khả năng điều hành của bí thư chi bộ còn nhiều hạn chế nên đồng chí Bí thư Đảng ủy là người trực tiếp tham gia phụ trách, theo dõi, giúp đỡ. 

Với cách làm này, trong gần 1 năm qua, chi bộ Nà Nhàu đã có nhiều tiến bộ, các chỉ tiêu được giao đều hoàn thành tốt, đảng viên trong chi bộ hăng hái tích cực xung phong đi đầu trong mọi công việc. Theo đánh giá của Đảng ủy xã, với việc nghiêm túc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt ở các chi bộ hầu hết các chi bộ thực hiện đúng chức năng lãnh đạo theo quy định của Đảng, thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ và giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt. 

Bà Ma Thị Sửu, Bí thư chi bộ thôn Nà Nẻm cho biết: “Trước kia, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ chủ yếu là Bí thư nói, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đã hết phần lớn thời gian. Điều này khiến buổi họp trở nên nhàm chán, mang tính hình thức. Nay chúng tôi đã rút gọn nội dung này, để dành thời gian cho các đảng viên bàn bạc, thảo luận những vấn đề cụ thể của thôn”.

Với cách làm này, Chi bộ đã xây dựng được nhiều nghị quyết sát thực, được người dân trong xóm đồng tình như: Kiên cố hóa kênh mương và xây dựng gần đường nội đồng, xây dựng quy chế giữ gìn vệ sinh môi trường. Hàng tháng sinh hoạt chi bộ có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã giúp cấp ủy chi bộ nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng đã và đang là nền tảng quan trọng để Xuân Quang huy động sức mạnh nội lực của nhân dân cùng với nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước, xây dựng hạ tầng, nhất là đầu tư kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình đề ra. 

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục