UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức họp thường kỳ tháng 12/2016

Sáng ngày 12/12, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức họp thường kỳ tháng 12/2016. Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 12/2016.

Năm 2016, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì phát triển, các chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ; sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt là 14.756 ha, đạt 108,3%KH; tổng sản lượng lương thực 76.583 tấn, đạt 110,7%KH tỉnh giao. Công tác trồng, chăm sóc, phòng cháy, chữa cháy, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thường xuyên được tăng cường trên tất cả các mặt, không có vụ cháy rừng lớn xảy ra. Chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch. Đến tháng 11/2016: Có 03 xã (Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang) đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Huyện cũng đã tập trung mọi nguồn lực để chỉ đạo khắc phục đảm bảo ổn định đời sống nhân dân., triển khai hỗ trợ đến trên 1.000 hộ với kinh phí trên 5,4 tỷ đồng do mưa to, gió lốc và mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu.

Cùng với đó, trong năm 2016, các dịch vụ phát triển ổn định; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng đầu tư; giáo dục, y tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là công tác chăm lo cho người nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; quốc phòng - an ninh được giữ vững; cải cách hành chính tiếp tục được duy trì; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện năm 2016 đạt 734,9 tỷ đồng đạt 101,65%KH. Thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hoá xã hội năm 2016 ước đạt 1.632 tỷ đồng đạt 102%KH. Chỉnh trang đô thị trung tâm các xã, thị trấn như làm tuyến đường mẫu gồm rãnh thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Công tác tài chính - kế hoạch được chú trọng, việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, kịp thời, đúng luật định. Ngành Giáo dục đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều loại hình phong phú. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện. Duy trì, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Công tác lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 36,21% xuống còn 30,9% (giảm 5,31%) đạt 104,2%KH. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2016, do khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững. Một số chỉ tiêu chưa đạt Kế hoạch như: Diện tích trồng mới mía, diện tích cây đậu tương, chỉ tiêu điện thương phẩm và khai thác quặng ăngtimon trong giá trị sản xuất công nghiệp. Việc quản lý, nắm tình hình địa bàn, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời. Đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Các đại biểu thảo luận,đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận; nêu những khó khăn vướng mắc; tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2016; nêu rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời thông qua mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền năm 2017 với một số mục tiêu chủ yếu đó là: Tổng sản lượng lương thực trên 75.538 tấn; tiếp tục duy trì hệ số sử dụng đất ruộng 2,8 lần; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 15.171 tấn. Sản lượng thuỷ sản trên 1.174 tấn; trồng rừng tổng số: 2.300ha; hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới xã Hòa Phú. Phấn đấu chỉ đạo hoàn thành nông thôn mới xã Phúc Thịnh; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) trên 768,9 tỷ đồng; thu hút trên 98.000 lượt khách du lịch; doanh thu từ các loại hình dịch vụ du lịch đạt trên 81 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 50 tỷ  đồng; nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học; 100% xã, thị trấn giữ vững phổ cập giáo dục các bậc học; duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu trong năm 2017 có trên 02 trường đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 giảm xuống còn 28,19%; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận phiên họp UBND huyện tháng 12/2016, đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát nội dung công việc, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt về phát triển kinh tế - xã hội; trong quá trình triển khai công việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm hết trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp thực hiện đối với công việc được giao; chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân 2017; cơ quan chuyên môn đề xuất các công việc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hiệu quả, đảm bảo thời gian theo quy định; chỉ đạo và đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm hàng lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn các xã, nhất là thị trấn Vĩnh Lộc; các cơ quan đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đảm bảo sát thực; các xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, đời sống nhân dân, có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với các hộ gia đình chính sách, khó khăn, nhất là các trường hợp đói giáp hạt, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.   

Tài Tùng - Quang Huy - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục