UBND huyện họp thường kỳ tháng 9 năm 2021

Sáng 24/9, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2021. Dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự họp có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự kỳ họp thường kỳ tháng 9 năm 2021.

Tháng 9/2021, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực thu hoạch lúa vụ Mùa và các loại cây trồng vụ hè thu, chăm sóc diện tích đã gieo trồng và tiếp tục làm đất để gieo trồng các loại cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất. Đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định, phát triển nuôi trồng thuỷ sản được chú trọng. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh; tập trung thực hiện kế hoạch nông thôn mới năm 2021 (bình quân đạt 15,04 tiêu chí/xã). 9 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện trên 51,9 tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 800,3 tỷ đồng đạt 63,55% KH huyện giao và đạt 93% KH tỉnh giao, tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt 2.453 tỷ đồng đạt 74,3%KH. Di chuyển được 10/10 hộ với 52 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm do nguy cơ thiên tai đạt 100%KH. Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch; hoàn thành công tác khai giảng và thực hiện giảng dạy năm học 2021 - 2022. Triển khai ban hành các văn bản, kế hoạch hoạt động công tác Văn hóa - Thông tin - Thể thao; du lịch; phát thanh, truyền hình. Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo và các vấn đề xã hội đạt nhiều kết quả. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường; trong 9 tháng đã tổ chức khám chữa bệnh cho trên 152 nghìn lượt đạt 52,5% KH. Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 đảm bảo an toàn, kết quả: Tổng số người đã được tiêm là 12.266 người, trong đó tiêm đủ 2 mũi: 4.226 người. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Dịch tả lợn Châu Phi chưa được dập tắt triệt để, dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò vẫn còn xảy ra. Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông đạt thấp. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình “mỗi xã một sản phẩm” năm 2021, tiến độ thi công lắp đặt kênh mương còn chậm so với kế hoạch đề ra. Một số sản phẩm CN-TTCN còn đạt thấp. Tiến độ bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tiến độ giải ngân còn chậm.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã nêu những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và nêu giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Bê tông hóa đường giao thông nông thôn; bổ sung kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học; công tác thu ngân sách Nhà nước; hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến độ trồng cây vụ đông năm 2021 và lắp đặt kênh mương nội đồng; hoạt động của các hợp tác xã, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP theo kế hoạch; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác tiêm Vắc xin phòng, chống Covid-19; chính sách BHYT trên địa bàn huyện; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến độ công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện…

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận kỳ họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn để tập trung chỉ đạo hoàn thành; phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tiêm Vắc xin phòng dịch, kiểm soát người ra, vào tỉnh, trở về địa phương; rà soát, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông; phòng chống dịch bệnh gia súc; hoàn thành tiến độ lắp đặt kênh mương, bê tông hóa đường giao thông; thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, sắp xếp các Hợp tác xã theo kế hoạch giao; thực hiện xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở trên địa bàn huyện; đánh giá tình hình thu ngân sách; thực hiện nghiêm việc tiết kiệm; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tổ chức bán đấu giá; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư du lịch thác Bản Ba; thực hiện tốt công tác diễn tập năm 2021; giải quyết đơn thư khiếu nại; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao.

Tài Tùng - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục