Hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng ngày 24/9, UBND huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện Chiêm Hóa; đại biểu Phòng An ninh đối nội, Công an Tỉnh; các đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe và nắm các thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện. Nghe chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chuyên đề về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. 

Đại biểu dự Hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua đó, giúp những người uy tín trên địa bàn huyện Chiêm Hóa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tới đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; sống và làm theo Hiến pháp, pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục