Chiêm Hóa: Thường trực Huyện ủy giao ban khối Kinh tế, Văn hóa - xã hội Quý III/2021

Sáng ngày 23/9/ 2021, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban khối kinh tế, văn hóa - xã hội Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV, năm 2021. Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan khối kinh tế, văn hóa, xã hội; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Thường trực Huyện ủy giao ban khối kinh tế, văn hóa - xã hội Quý III/2021.

Trong Quý III/2021 các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực ước đạt 64.348 tấn đạt 89,2% KH; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 16.230 tấn đạt 77,9 % KH. Ước thực hiện 9 tháng, toàn huyện trồng rừng được 1.899,8/1.954 ha đạt 97,2%KH ; khai thác gỗ rừng trồng đạt 80,8% kế hoạch. Duy trì, phát triển có hiệu quả 12 sản phẩm OCOP năm 2020 đã được công nhận 3 sao và 4 sao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đến nay, toàn huyện đạt đạt 15,04 tiêu chí/xã (09 xã đạt 19 tiêu chí, 04 xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 800,3 tỷ đồng đạt 63,55% KH huyện giao và đạt 93% KH tỉnh giao, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội ước thực hiện 9 tháng đạt 2.453 tỷ đồng đạt 74,33%KH, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020; Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID19 trong sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổ chức khai giảng năm học mới và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2021 và giai đoạn 2021 -2025. Tiếp tục sưu tầm các bài hát dân ca của dân tộc Tày (then, cọi, lượn, quan làng, phongslư) để xuất bản sách. Tổ chức thành công 03 giải thể thao cấp huyện, tham gia 03 giải cấp tỉnh. Có 17/24 xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, 7 xã còn lại tạm dừng tổ chức Đại hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quý III do tình hình dịch bệnh COVID19 phức tạp nên lượng khách du lịch hạn chế, chủ yếu là khách nội tỉnh, toàn huyện thu hút trên 2.700 lượt khách, doanh thu ước đạt 2,3 tỷ đồng. UBND huyện đã chỉ đạo ngành Y tế triển khai tích cực đồng bộ các giải pháp để sàng lọc, theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, xây dựng Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh. Ước thực hiện 9 tháng đầu năm, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 3.409 lao động đạt 105,4% KH.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị giao ban đã có 16 ý kiến phát biểu bàn về các thực trạng còn tồn tại, những phần việc chưa thực hiện được trong 9 tháng đầu năm và đề ra 1 số ý kiến, giải pháp trong quý IV/ 20021.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến phát biểu và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị rà soát các kế hoạch, chỉ tiêu được giao, có những giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng các chương trình, đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đảng bộ huyện lần thứ XXII; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhân dân triển khai sản xuất vụ đông đảm bảo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; tổ chức tiêm phòng vụ Thu đông, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của HĐND tỉnh, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn, giải quyết dứt điểm vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông; Tích cực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại; Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; Thực hiện tốt việc bình xét gia đình văn hóa đảm bảo bài bản, chặt chẽ và đúng chất lượng. Bên cạnh thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid- 19./.                                                        

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục