Đảng ủy quân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2020

Ngày 09/01, Đảng ủy quân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2020. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2020.

    Năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Chiêm Hóa đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó nổi bật là: Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phpng thủ 05 xã (Trung Hòa, Phúc Thịnh, Tân Mỹ, Phúc Sơn, Hòa An) kết quả đật giỏi; diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Hà Lang đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối; tiến hành rà soát, thẩm tra, xác minh chất lượng chính trị cho trên 3.450 lượt người phục vụ kịp thời cho công tác tuyển quân, tuyển sinh, huấn luyện và diễn tập…đảm bảo đầy đủ, an toàn tuyệt đối hoạt động của lực lượng vũ trang huyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, quân số đạt 98,6%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% đạt khá, giỏi; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu. Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hò dạy”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ được phát huy; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2019, có 2/36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1/3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng bộ đề nghị cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị.

 Năm 2020, Đảng bộ quân sự huyện Chiêm Hóa tiếp tục tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật”. Bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm chăm lo kịp thời đầy đủ chế độ chính sách, đời sống cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện. Lãnh đạo tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội Đảng bộ quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các nhiệm vụ trọng yếu, các kế hoạch, chương trình của Đảng ủy; xây dựng Đảng bộ quân sự huyện vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện./.

Tài Tùng - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục