Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 23 và 24/6/2020, xã Hòa An đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Lâm Thị Hồng Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa; Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ cùng các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ về dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Hòa An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Hòa An đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm… Xác định việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, nhất là trồng cây vụ đông, những năm qua, xã Hòa An là một trong những địa phương có phong trào trồng cây vụ đông phát triển khá mạnh, tổng sản lượng lương thực đạt trên 4.500 tấn, hệ số sử dụng đất đạt 2,8 lần; chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đến nay trên địa bàn xã có 03 trang trạng hoạt động có hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có gần 1 triệu con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng hằng năm đạt 765 tấn. Hàng năm trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 62%.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ đã huy động được trên 37 tỷ 300 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5,8 tỷ để thực hiện xây dựng nông thôn mới, năm 2020 xã phấn đấu đạt 13/19 tiêu chí. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã Hòa An tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; duy trì kết quả 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hàng năm tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%; khu dân cư văn hóa đạt từ 83% trở lên. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 55,14% năm 2016 xuống còn 22,86% năm 2020, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 33 triệu đồng/người/ năm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% chi bộ đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị bằng các hình thức phù hợp, góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ. Trong 5 năm đã kết nạp mới 62 đảng viên đạt tỷ lệ 82,6%, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 322 đồng chí; Đảng bộ xã hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm trở lên.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 05 năm qua, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Hòa An đề ra một số mục tiêu chủ yếu, phấn đấu đến năm 2025: nâng mức thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm; thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm cho người lao động trên 640 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%/năm; hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không có điểm nóng về an ninh trật tự; phấn đấu kết nạp mới 08 đảng viên trở lên; Đảng bộ xã hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% chi bộ trực thuộc Đảng ủy và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Thế Nghĩa phát biểu và tặng quà đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Hòa An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trọng tâm là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; mở rộng, hình thành nhiều mô hình trang trại, gia; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp. Cùng với phát triển kinh tế, phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Thế Nghĩa cũng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa An sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã sáng suốt bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Lý Đức Quế được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Hải Hà- Văn Linh

Tin cùng chuyên mục