Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức Đại hội đại biểu thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 23 - 24/06/2020, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Quan Văn Duyên, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính tri huyện; Trần Văn Tuyên, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; tổ công tác của BTV Huyện ủy, lãnh đạo thị trấn Vĩnh Lộc qua các thời kỳ cùng 141 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho hơn 600 đảng viên trong toàn đảng bộ về tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị trấn Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đồng bộ và vững chắc hơn. Kinh tế tăng trưởng khá; Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề có tính chất công nghiệp, thương mai, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, cơ sở hạ tầng được huyện quan tâm đầu tư từng bước được nâng cấp. Hiện thị trấn Vĩnh Lộc có 1.073 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ,  trên 120 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt trên 77 tỷ đồng, trung bình tăng 8,6%/năm, đạt 102,6% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp với quy mô trang trại, gia trại, tập trung thực hiện có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các giống mới vào sản xuất, thực hiện mô hình sản xuất thâm canh có hiệu quả. 

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Văn hoá xã hội tiếp tục được phát triển. Duy trì thành quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, duy trì  thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chất lượng hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được nâng lên. tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm đạt 90,2%; tỷ lệ tổ dân phố đạt danh hiệu“Khu dân cư văn hóa” hằng năm đạt 88,7%; Qua kết quả rà soát hộ nghèo giai đoạn 2015-2020, cuối năm 2015 thị trấn có 98 hộ nghèo, đến cuối năm 2019 giảm 52 hộ nghèo, đến hết năm 2020 thị trấn còn có 46 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,0% so với tổng số hộ gia đình.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiểu chuyển biến tích cực, rõ nét; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Quán triệt, cụ thể hóa và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương, của tỉnh, của huyện. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội luôn được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực..  Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các tổ nhân dân;  đổi tên đường phố. Thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá: Tăng cường chỉnh trang đô thị, xanh, sạch, đẹp, văn minh; từng bước xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 4; Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII ); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn lựa chọn việc: “ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, tập trung quản lý hành lang giao thông” là nội dung lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc đã kết nạp được 65 đảng viên mới, đạt 92,85 % so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đại biểu biểu quyết thông qua đề án nhân sự tại Đại hội.

Với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì thực hiện chất lượng sản phẩm bánh gai Chiêm Hóa và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh hoàn thành quy trình sản phẩm rượu nếp 2 lần của ông Đào Xuân Chấp tổ dân phố Vĩnh Tiến. Đồng thời tập trung phát triển thêm một số sản phẩm chủ lực của thị trấn như: Bánh gấc, sôi ngũ sắc, lạp sườn, gắn với thị trường tiêu thụ; Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây thị trấn Vĩnh Lộc trở thành Đô thị loại IV. Trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người đạt 65.000.000 đồng/người/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đến năm 2025 đạt 760 tỷ đồng trở lên, tăng bình quân 8,30%/năm. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 đạt 116 tỷ đồng trở lên, tăng bình quân 8,50%/năm;  Tỷ lệ, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa hằng năm trên 90%; tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa trung bình hằng năm trên 95%.; 4/4 cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 0,5%/ năm. Hàng năm kết nạp mới từ 07 đảng viên trở lên. Hằng năm Đảng bộ và 90% chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Hà Đức Tập phát biểu và tặng quà chúc mừng Đại hội.

  Dự và phát biểu chỉ đạo đai hội, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vu trong nhiệm kỳ mới đồng chí nhấn mạnh: Tập trung đẩy mạnh thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp coi đây là mũi nhọn để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên đia bàn; Tập trung mọi nguồn lực phát triển cơ cấu hạ tầng kinh tế xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc sớm trở thành đô thị loại IV; Chăm lo thực hiện tốt công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Phải luôn coi trọng thực hiện tốt quốc phòng an ninh, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Xác định công tác xây dựng Đảng, xây  dựng hệ thóng chính trị vững mạnh là nhiệm vụ then chốt do vậy cần tiếp tucj đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng đảng, chính quyền thực sự trong sạch vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Hà Kim Quốc Sỹ được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc nhiêm kỳ 2020-2025./.                           

Ngọc Hiển - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục