Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Mỹ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 23 và 24/6, Đảng bộ xã Tân Mỹ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND huyện; lãnh đạo 1 số cơ quan chuyện môn của huyện; thành viên tổ công tác của Huyện ủy cùng 163 đại biểu đại diện cho 360 đảng viên thuộc 23 Chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Các đồng chí đại biểu cùng 163 đảng viên dự Đại hội.

 Nhìn lại nhiệm kỳ 2015- 2020, có thể khẳng định, bộ mặt nông thôn xã Tân Mỹ hôm nay đã có sự đổi thay rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các mục tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Đến năm 2019, bình quân thu nhập đầu người đạt 27 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27,8%. Duy trì ổn định diện tích đất trồng lúa; tăng cường thâm canh tăng vụ đưa hệ số sử dụng đất đạt 2,81 lần/năm; Phát triển cây lạc theo hướng sản xuất hàng hóa, triển khai thực hiện mô hình trồng lạc vụ đông góp phần nâng cao năng xuất, sản lượng, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng và phát triển rừng. Đã triển khai thực hiện hoàn thành cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích 770 ha cây keo. Chăn nuôi tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, khuyến khích mở rộng quy mô chăn nuôi theo mô hình gia trại nhất là chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đã thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực trong nhân dân để tập trung xây dựng cơ sở, kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh môi trường… đến nay đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Sự nghiệp y tế - văn hóa - xã hội, cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên; Triển khai thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động: "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90,3%, tỷ lệ thôn văn hóa đạt trên 94,4%. An ninh, quốc phòng trật tự được giữ vững và ổn định. MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội có nhiều đổi mới trong quản lý, điều hành, quyết liệt, tập trung, sâu sát cơ sở hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả",  Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Mỹ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 16 mục tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm: trong đó, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt trên 56 triệu đồng/người/năm; Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ đạt 35% trở lên; Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 90%, tỷ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa trên 85%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 12,0% ; Hằng năm kết nạp mới từ 09 đảng viên trở lên; Hằng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 90% chi bộ và 85% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

 Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo và tặng quà chúc mừng Đại hội

Đến dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Mỹ lần thứ XVI, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh, định hướng một số nội dung Đảng bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 -2025 để xây dựng xã Tân Mỹ về đích nông thôn mới.  

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành  BCH Đảng bộ xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Phát huy tinh thần tập trung dân chủ, trách hiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XVI, tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ xã đã tín nhiệm bầu đồng chí Đồng Văn Hà, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025;bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII./.

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục