Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chiêm Hóa

Ngày 23/6, Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại hội Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Từ năm 2015 đến nay, Ngân hàng chính sách luôn thực hiện tốt công tác quyết toán niên độ, thanh toán chuyển tiền điện tử nội, ngoại tỉnh nhằm thu hút khách hàng; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ giao dịch tại các điểm giao dịch xã; chỉ đạo đơn vị thực hiện tăng, thu, tiết kiệm chi phí, chấp hành nghiêm chế độ an toàn kho quỹ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị nhận ủy thác để triển khai cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 tại địa phương. Kết quả, đến 31/12/2019 trên 510,4 tỷ đồng, tăng trên 198,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trường bình quân hàng năm đạt 10,3%; tổng dư nợ đến hết ngày 31/12/2019 là trên 510,4 tỷ đồng, tăng trên 199,5 tỷ đồng so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng đạt 10,4%; tính đến 31/12/2019, dư nợ quá hạn trên 1,2 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,24%, giảm 0,04% so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã thực hiện kiểm tra giám sát được trên 260 lượt xã, thị trấn; 415 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn; gần 900 lượt hộ vay vốn, qua kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, sai sót và đã chỉ đạo chấn chỉnh sửa chữa khắc phục kịp thời. 

Đại biểu dự Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chiêm Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện luôn chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc xây dựng củng cố đơn vị vững mạnh; thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên trong chi bộ, trong 5 năm qua chi bộ  đã kết nạp được 5 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam. Cũng trong nhiệm kỳ, Ngân hàng chính sách xã hội huyện luôn thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, kết quả xếp loại hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thúy Vinh phát biểu và tặng quà chúc mừng Đại hội.

Đại hội chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đưa ra một số mục tiêu chủ yếu, nhiệm kỳ 2020-2025: phấn đấu tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm đạt từ 9% trở lên; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện chuyển ủy thác hàng năm đạt tối thiểu 0,8 tỷ đồng; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,25% so với tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi đạt từ 98% lãi phải thu trở lên; phấn đấu hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 02 đảng viên trở lên…

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư tại Đại hội.

Đại hội đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chiêm Hóa khóa III, đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục