Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử

Ngày 01/4, Ủy ban bầu cử huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; các đồng chí thành viên ủy ban bầu cử huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, ủy viên các Ban bầu cử HĐND huyện; thành viên tổ giúp việc ủy ban bầu cử huyện; lãnh đạo Trung tâm y tế huyện; các đồng chí Chủ tịch ủy ban bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử

Tính đến thời điểm này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  được huyện Chiêm Hóa triển khai đảm bảo tiến độ, kịp thời đúng quy định pháp luật. BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo huyện; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai các văn bản của Trung ương, của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của tỉnh về công tác bầu cử; Thường trực HĐND huyện dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; điều chỉnh cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện đúng quy định; Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương; Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành kế hoạch tổ thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với cấp xã, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các xã đã chủ động, chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử theo đúng kế hoạch, tuân thủ đúng quy định về tiến độ, thời gian, các bước theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể huyện đã thành lập được 27 Ủy ban bầu cử; trong đó, có 01 Ủy ban bầu cử huyện; 26 Ủy ban bầu cử cấp xã; thành lập 161 Ban bầu cử, trong đó có 09 Ban bầu cử HĐND huyện gồm 95 thành viên; 125 ban bầu cử HĐND xã với 1.126 thành viên; Thành lập 258 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở 258 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, danh sách và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử. Đến hết ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành việc tiếp nhập 1.236 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo đúng quy định. Trong đó, có 70 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; có 1.166 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tính đến ngày 18/3 Ban Thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, chốt danh sách sơ bộ 1.236 người ứng cử đại biểu HĐND, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú làm cơ sở cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.  Hiện nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã nhiệm  kỳ 2021-2026, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 13/4/2021.  UBND các xã, thị trấn đang tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri theo quy định.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

 Phát biểu thảo luận tại hội nghị các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến tiến độ triển khai công tác bầu cử tại các xã, thị trấn.

Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Các ban bầu cử HĐND huyện cần tổ chức triển khai công tác bầu cử đảm bảo tiến độ; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp hoàn thành các phần việc theo kế hoạch, như hoàn thành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; triển khai rà soát, thành lập tổ bầu cử theo đúng quy định; hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị tốt tài liệu cho hội nghị tập huấn công tác bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục