Chiêm Hóa thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội

Tính đến ngày 20/7/2021, tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng CSXH huyện đạt trên 608 tỷ đồng/18.439 món vay; vốn tín dụng ưu đãi đã đến các đối tượng thụ hưởng chính sách ở tất cả các thôn bản, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

 Để kịp thời đáp ứng nguồn vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể ở cơ sở như Hội nông dân, Hội LHPN, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…, 467/467 tổ TK và VV đã thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các hội viên, các đối tượng thụ hưởng về những quy định mới trong việc cho vay. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thuộc diện thụ hưởng để từ đó lập kế hoạch phân khai vốn và kịp thời đáp ứng nguồn vốn vay. Đến nay, trong tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng, đã có trên 174 tỷ đồng được dành hỗ trợ cho 5.056 hộ nghèo vay (chiếm gần 1/3 nguồn vốn) để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo của huyện. 

Điểm giao dịch vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa tại xã Hòa An.

Triển khai chương trình vay vốn giải quyết việc làm theo Nghị định số 61của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Chiêm Hóa phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thuộc diện thụ hưởng để từ đó lập kế hoạch phân khai vốn và kịp thời đáp ứng nguồn vốn vay. Dù số vốn vay không nhiều, chỉ từ 10 – 50 triệu đồng nhưng với mức lãi suất ưu đãi đã giúp nhiều cho hộ gia đình, nhất là các hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn có cơ hội để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, từ đó vươn lên làm giàu chính đáng.  Thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa đã triển khai cho vay đến tất cả các xã trên địa bàn huyện, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phòng giao dịch đã phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu vốn vay và đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tín dụng; thường xuyên kiểm tra vốn vay nhằm giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã có 4.885 hộ vay với dư nợ trên 71 tỷ 900 triệu đồng. 

Người dân được sử dụng nguồn nước sạch từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa.

Bên cạnh các nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hiện nay thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; Ngân hành CSXH tăng cường tuyên truyền, vận động công tác huy động tiết kiệm từ tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn biết để tham gia thực hiện. Cho đến nay, toàn huyện đã huy động được trên 39 tỷ 350 triệu đồng gửi tiết kiệm, góp phần huy động nguồn lực để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Mô hình nuôi trâu sinh sản thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa.

Có thể nói, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hoạt động tích cực của Ngân hàng CSXH, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng; đã huy động được hàng trăm tỷ đồng đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời qua đó đã phát huy được vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục