Hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội ở Chiêm Hóa

Đến ngày 13/02/2022, tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa đạt trên 531 tỷ đồng/18.255 món vay; vốn tín dụng ưu đãi đã đến các đối tượng thụ hưởng chính sách ở tất cả các thôn bản, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn,… góp phần thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, tạo việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Để kịp thời đáp ứng nguồn vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Chiêm Hóa đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể ở cơ sở như Hội nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…, 408 tổ TK và VV đã thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các hội viên, các đối tượng thụ hưởng về những quy định mới trong việc cho vay. Anh Lê Thanh Ngoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An cho biết, đến hết tháng 01/2022, Hội Nông dân xã đã ủy thác cho 173 hộ hội viên nông dân vay với số vốn trên 7,4 tỷ đồng. 100% các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, tập trung đầu tư vào các chương trình phát triển sản xuất, nuôi trâu, trồng rừng… có hiệu quả, không có nợ xấu và nợ quá hạn. Năm 2021, từ các chương trình cho vay của Ngân hàng đã góp phần giúp 85 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo.

Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa  triển khai kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.  

Trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó GĐ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa cho biết, hàng năm, UBND huyện đều bố trí chuyển vốn từ ngân sách ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để tăng thêm nguồn vốn, đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Từ đó đã giúp gần 15,6 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đến nay, trong tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng, đã có trên 142 tỷ đồng được dành hỗ trợ cho 3.373 hộ nghèo vay (chiếm 37% nguồn vốn) để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo của huyện. Theo kế hoạch năm 2022, Ngân hàng sẽ cho vay số vốn trên 560 tỷ đồng cho các đối tượng, trong đó, riêng từ đầu năm đến nay, Ngân hàng đã giải ngân được trên 08 tỷ đồng với 406 hộ vay.

Cho vay tín dụng gắn với công tác phòng chống Covid-19 tại xã Nhân Lý.

Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa đã và đang nỗ lực giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Tài Tùng - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục