HTX Hồng Phát đồng hành cùng nông dân

Với phương châm “Chung sức cùng thành công” tháng 10 năm 2020 xã Tri Phú đã thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát. Mặc dù mới đi vào hoạt động ...

Mang niềm vui đến với người lao động

Huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều biện pháp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhằm tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao ...

Hà Lang với công tác giảm nghèo

Thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020, xã Hà Lang đã tích cực triển ...

Tin xem nhiều