HTX Hồng Phát đồng hành cùng nông dân

Với phương châm “Chung sức cùng thành công” tháng 10 năm 2020 xã Tri Phú đã thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát. Mặc dù mới đi vào hoạt động ...

Mang niềm vui đến với người lao động

Huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều biện pháp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhằm tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao ...

Hà Lang với công tác giảm nghèo

Thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020, xã Hà Lang đã tích cực triển ...

Ước mơ từ một làng nghề

Họ lớn lên cùng mùi nứa ngâm oai oải, tiếng ra nan tí tách và nhịp lật lên gài xuống của nan cót. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có, người dân tộc Tày ...

Tin xem nhiều

HTX Hồng Phát đồng hành cùng nông dân

Với phương châm “Chung sức cùng thành công” tháng 10 năm 2020 xã Tri Phú đã thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát. Mặc dù mới đi vào hoạt động và còn gặp nhiều khó khăn do tình hình covid- 19 nhưng HTX đã góp phần rất nhiều trong việc ...

Mang niềm vui đến với người lao động

Huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều biện pháp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhằm tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động. Năm 2020, toàn huyện có 4.054 người được tạo việc làm mới, vượt 20% kế hoạch.

Chiêm Hóa phát triển và nâng hạng các sản phẩm OCOP

Đến nay, huyện Chiêm Hóa đã có 14 sản phẩm được tỉnh chứng nhận đạt OCOP 3 - 4 sao, trong đó có 2 sản phẩm lạc nhân Chiêm Hóa và bánh gai Chiêm Hóa đạt 4 sao. Đây là tiền đề để huyện tiếp tục xây dựng, phát triển và nâng hạng các sản phẩm ...

Tân Mỹ đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung sản xuất Lạc theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững. Đẩy mạnh phát triển sản xuất lâm nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Tập trung ...

Bình Phú sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách cho hộ nghèo

Thời gian qua, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Bình Phú đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện để phát triển sản xuất; nâng cao thu nhập, giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc ...