Kinh nghiệm phát triển đảng ở Linh Phú

Đảng ủy xã Linh Phú (Chiêm Hóa) luôn quan tâm chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng trong vùng đồng bào ...

Tin xem nhiều