Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5

Sáng 19/8, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị khối chính quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII qua Video clip bài giảng gồm: Chuyên đề 1 “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; Chuyên đề 2 “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt; Chuyên đề 3 “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt; Chuyên đề 4 “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt.

Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên khối cơ quan chính quyền nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hoài Thu - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục