Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Sáng nay, 22-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, cho ý kiến vào các văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội ...

Tin xem nhiều