Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Chiều 18/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh với trên 1.600 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các trường THPT, Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự Hội nghị  trực tuyến tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa.

Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được ban hành, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của đảng với nhiều cách làm đổi mới, linh hoạt, sáng tạo. Ngay trong năm đầu, tỉnh đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản tỉnh ta đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 đã đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tốc độ đạt 5,67%, GRDP bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm. Tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện khâu đột phá về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp; tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19... Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ 2020; tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Năm 2021, thu hút trên 1.605 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt khoảng 1.488 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 2.664 tỷ đồng, đạt 107,9% dự toán giao của tỉnh, vượt 11,8% so với cùng kỳ...

Hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã đồng lòng chung sức, tích cực trong việc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Để nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, đòi hỏi phải có sự quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, trước hết giải quyết dứt điểm những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp đang trông chờ, những vấn đề vướng mắc, tồn đọng kéo dài từ lâu. Cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; cái gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng không nóng vội.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch... của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đán, sáng tạo Nghị quyết của Đáng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, phải thường xuyên đánh giá sơ kết, tổng kết, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của nội bộ ngành, đơn vị, địa phương mình. Có sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ người, rõ việc, có sản phẩm cụ thể, thiết thực; quy định thời gian hoàn thành, tránh chung chung, hình thức; khẩn trương khắc phục, giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập, bảo đảm các nghị quyết, đề án, kế hoạch được triển khai thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu và đạt kết quả cao nhất. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực. Trước mắt, phải gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2022; kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần phải nâng cao ý thức, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch 5K...

Hội nghị đã quán triệt triển khai Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình. Quá trình thực hiện phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình. Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21 phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không được hình thức, chiếu lệ./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục